SERVICE ÄR EN KÄNSLA

Framgång i mötet med kund handlar allt mer om det personliga mötet, eftersom det mesta andra är ganska likt. Den avgörande skillnaden i valet mellan potentiella leverantörer ligger allt mer sällan i produkten eller tjänsten i sig. Den ligger i känslan av engagemang, kompetens och välvilja hos den du möter. Framgångsrika affärer bygger på framgångsrika relationer, och relationer skapas genom tillit. Så hur skapar vi tillit i mötet med kund?

Ett vanligt förekommande scenario hos många som håller på med försäljning är att man fokuserar enbart på sin säljprocess, och för lite på kundens inköpsprocess. Med inköpsprocess menar vi vad som pågår i kundens huvud, till viss del rationellt men framför allt emotionellt. För våra köpbeslut är till stor del baserade på känsla, även om vi tror att vi är rationella.

I 20 år har vi utbildat, tränat, coachat och handlett tusentals duktiga medarbetare att gå från bra till bättre, rent av bäst. Produktkunskapen har dom oftast redan med sig. Vad vi gör är att hjälpa dom att bli skickligare i att möta andra människor, förstå behov och personliga preferenser samt möta kunden på ett sätt som gör att dom känner sig bekräftade, uppskattade, betydelsefulla och viktiga. Till det lägger vi bland annat kunskap om framgångsrik förhandling, affärsavslut och merförsäljning.

SE ÄVEN

Säljutbildning säljträning serviceutbildning service sälj säljträning säljutbildning serviceutbildning butikssäljare utbildning